CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để thực hiện cung cấp dịch vụ đến Người Dùng, Công ty TNHH JUCHA (“JUCHA”) cần tiến hành thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) nhằm mô tả cách thức JUCHA và các công ty liên kết và các tổ chức liên doanh tương ứng sử dụng Thông tin Cá nhân của Người Dùng. Người Dùng cần đọc kỹ tất cả nội dung của Chính sách này trước khi cung cấp thông tin và thực hiện giao dịch trên ứng dụng của JUCHA.
1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
1. a. Phạm vi thu thập thông tin
“Thông tin Cá nhân” là thông tin về Người Dùng mang tính nhận dạng, xác định danh tính hoặc để liên lạc mà Người Dùng đã cung cấp cho JUCHA trong các đơn hoặc thủ tục đăng ký, đơn hoặc thủ tục xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn hoặc thủ tục tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về Người Dùng đã được hoặc sẽ được JUCHA thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian khi Người Dùng thao tác, thực hiện giao dịch trên ứng dụng của JUCHA.
Những thông tin cá nhân được JUCHA thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 • Họ tên;
 • Địa chỉ email;
 • Ngày sinh;
 • Địa chỉ liên hệ;
 • Biển số xe;
 • Giấy phép lái xe;
 • Số điện thoại di động;
 • Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người Dùng; và
 • Các Thông tin Cá nhân khác do Người Dùng tự nguyện cung cấp cho Jucha.
Việc Người Dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của Người Dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Người Dùng không cung cấp cho JUCHA Thông tin Cá nhân của Người Dùng, JUCHA sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Người Dùng cho các Mục đích như được nêu dưới đây và Người Dùng có thể bị hạn chế sử dụng một số tính năng, thao tác trên Ứng dụng của JUCHA.
Bên cạnh những Thông tin Cá nhân Người Dùng trực tiếp cung cấp cho JUCHA, JUCHA có thể thu thập Thông tin Cá nhân của Người Dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:
 • Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
 • Từ các nguồn công khai khác do Người Dùng cấp quyền truy cập như danh bạ;
 • Từ các trang mạng xã hội của Jucha, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc Người Dùng là fan của các trang đó;
 • Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
 • Khi Người Dùng tương tác và giao tiếp với JUCHA tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 • Khi Người Dùng tham gia các cuộc thi do JUCHA tổ chức;
 • Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc JUCHA thực hiện thu thập Thông tin Cá nhân của Người Dùng phục vụ cho các Mục đích nêu tại Chính sách này; hoặc
 • Qua việc sử dụng các ứng dụng của JUCHA. Thông tin Cá nhân của Người Dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các ứng dụng.
1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích chung:
 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của Người Dùng khi sử dụng, thao tác trên Ứng dụng;
 • Để liên lạc với Người Dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính sách này;
 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để giúp JUCHA tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của JUCHA theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với Người Dùng;
 • Để cung cấp cho Người Dùng bất kỳ dịch vụ nào mà Người Dùng yêu cầu trong phạm vi các Dịch vụ JUCHA cung cấp trên Ứng dụng;
 • Để xử lý các thủ tục đăng ký của Người Dùng;
 • Khi Người Dùng yêu cầu tải xuống và sử dụng Ứng dụng , hoặc để xử lý yêu cầu của Người Dùng, để cung cấp Ứng dụng cho Người Dùng và để cung cấp cho Người Dùng quyền sử dụng, truy cập Ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của Người Dùng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào do JUCHA thực hiện;
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của Người Dùng đối với JUCHA và để cung cấp cho Người Dùng các lợi ích dành cho người theo dõi;
 • Để xác nhận và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà Người Dùng đã yêu cầu trên Ứng dụng của JUCHA;
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của JUCHA cũng như các nhu cầu và sở thích của Người Dùng;
 • Để nghiên cứu phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của Người Dùng;
Mục đích tiếp thị và quảng bá:
JUCHA cũng sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Người Dùng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn SMS, trực tiếp và/hoặc qua email:
 • Gửi cho Người Dùng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ JUCHA;
 • Thông báo và gửi giấy mời cho Người Dùng về các sự kiện hoặc hoạt động do JUCHA hoặc các bên liên kết của JUCHA tổ chức;
 • Xử lý các đăng ký tham gia của Người Dùng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với Người Dùng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó.
2. Thời gian lưu trữ Thông tin Cá nhân của Người Dùng
Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của JUCHA trong thời gian tối đa pháp luật cho phép.
3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với Thông tin Cá nhân của Người Dùng
Chuyển giao Thông tin Cá nhân
Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Thông tin Cá nhân của Người Dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của Người Dùng, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà Người Dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do JUCHA cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc JUCHA nằm ngoài quốc gia của Người Dùng hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của JUCHA được đặt ngoài quốc gia của Người Dùng hoặc Quốc gia thay thế.
Tiết lộ cho Bên thứ ba
Thông tin Cá nhân của Người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích được nêu tại Chính sách này. Ngoài ra, JUCHA có thể làm việc với các công ty, Nhà Cung Cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt JUCHA thực hiện cài đặt và quản lý các chức năng trên Ứng dụng, cũng như để đảm bảo cung ứng dịch vụ tốt nhất đến Người Dùng và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng cho Nhà Cung Cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:
 • Các đối tác của JUCHA, bao gồm các bên JUCHA cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định nhằm phát triển, đảm bảo hoạt động của Ứng dụng và cung ứng dịch vụ đến Người Dùng;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện nhằm thực hiện các sự kiện cho Người Dùng liên quan đến hoạt động của Ứng dụng và dịch vụ của JUCHA;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường nhằm phân tích, nghiên cứu hành vi Người Dùng trên Ứng dụng của JUCHA;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển Ứng dụng của JUCHA, các nhà cung cấp bãi đổ xe;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các công ty mẹ, công ty con hoặc các tổ chức khác có liên quan trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, giải thể, bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của JUCHA trong tương lai mà trong đó Thông tin Cá Nhân của Người Dùng thuộc danh mục tài sản chuyển nhượng; và
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.
Bằng nỗ lực hợp lý của JUCHA, JUCHA sẽ đảm bảo các bên thứ ba được chia sẻ, tiếp cận Thông tin Cá Nhân của Người Dùng như nêu trên phải thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo mật thông tin, ngăn cấm việc lạm dụng hoặc sử dụng trái phép Thông tin Cá nhân của Người Dùng.
4. Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý Thông tin Cá nhân của Người Dùng
Tên đơn vị: Công ty TNHH Jucha
Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317280187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2022
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 toà nhà TWINS TOWER 11, số 85 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: help@jucha.vn
5. Phương thức và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình
Người Dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Tài khoản bằng việc trực tiếp thực hiện thao tác trên nền tảng của JUCHA theo các bước sau: (1) Truy cập vào Ứng dụng JUCHA → (2) Chọn biểu tượng “Cài đặt” → (3) Đến mục “Chỉnh sửa thông tin” → (4) Thực hiện thay đổi các thông tin tài khoản của Người Dùng.
Người Dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu điều chỉnh Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của Người dùng cho các Mục đích được nêu tại Chính sách này và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc JUCHA thu thập và quản lý Thông tin Cá nhân của Người dùng bằng cách liên hệ tới:
Công ty TNHH JUCHA
Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà TWINS TOWER 11, số 85 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: help@jucha.vn
Hotline: 0909 604 628
6. Quyền của Người Dùng đối với Thông tin Cá nhân
Người Dùng có các quyền sau đây:
 • Hỏi về cách thức JUCHA thu thập, quản lý và xử lý Thông tin Cá nhân của Người Dùng;
 • Yêu cầu JUCHA điều chỉnh, cập nhật Thông tin Cá nhân của Người Dùng trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của JUCHA;
 • Yêu cầu JUCHA xóa/ hủy Thông tin Cá nhân của Người Dùng khỏi cơ sở dữ liệu của Jucha;
 • Rút lại sự cho phép của Người Dùng về việc đồng ý cho JUCHA thu thập, quản lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của Người Dùng. Trong trường hợp này Người Dùng có thể liên hệ qua email help@jucha.vn hoặc số điện thoại 0909 604 628 hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng của JUCHA theo địa chỉ được nêu tại Mục 4 để được hỗ trợ.
7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp
Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của Người Dùng, JUCHA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của JUCHA, mọi khiếu nại, tranh chấp Người Dùng vui lòng liên hệ JUCHA theo các bước sau:
 • - Bước 1: Người Dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới JUCHA bằng cách gọi điện thoại đến số 0909 604 628 hoặc gửi phản hồi qua mục “Liên Hệ” trên Ứng dụng, hoặc gửi tin nhắn thông qua trang mạng xã hội Facebook chính thức của JUCHA, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.
 • - Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của JUCHA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, JUCHA sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người Dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho Người Dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.
Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của JUCHA, JUCHA sẽ yêu cầu Người Dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
Công ty TNHH JUCHA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ Thông tin Cá Nhân của Người Dùng. Vì vậy, JUCHA cũng đề nghị Người Dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách này của JUCHA và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
8. Khác
Liên kết với Ứng Dụng/ Website của Bên thứ ba
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của JUCHA đến Người Dùng, Ứng dụng của JUCHA có thể chứa các liên kết tới các Ứng dụng hoặc website của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng các Ứng dụng hoặc website liên kết này không thuộc phạm vi kiểm soát và quản lý của JUCHA, JUCHA không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu Người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những ứng dụng hoặc website đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những ứng dụng hoặc website đó sẽ được áp dụng và JUCHA không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những ứng dụng hoặc website của bên thứ ba này.
Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác
Nếu Người Dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của Người Dùng gửi Thông tin Cá nhân tới JUCHA. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho JUCHA, bằng cách này Người Dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân Người Dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Chính sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp Người Dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của Người Dùng) và trong những trường hợp đó Người Dùng thay mặt và đảm bảo rằng Người Dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho JUCHA và Người Dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Chính sách này.
Thừa nhận và Chấp thuận
Bằng cách trao đổi với JUCHA, sử dụng các dịch vụ và tính năng trên Ứng dụng của JUCHA, Người Dùng thừa nhận rằng Người Dùng đã đọc và hiểu Chính sách này,đồng ý và chấp thuận việc JUCHA sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của Người Dùng như được mô tả trong Chính sách này.
JUCHA có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố cập nhật trên Ứng dụng của JUCHA. Bằng cách tiếp tục trao đổi với JUCHA, tiếp tục sử dụng các dịch vụ thông qua Ứng dụng của JUCHA sau khi Chính sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là Người Dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.
9. Cam kết bảo mật Thông tin Cá nhân Người Dùng
Thông tin Cá nhân của Người Dùng được JUCHA cam kết bảo mật tối đa trong khả năng cho phép, việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của Người Dùng chỉ được thực hiện theo quy định tại Chính sách này.
JUCHA sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn, bảo mật đối với Thông tin Cá nhân của Người Dùng. Tuy nhiên không có biện pháp nào có thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối khi xảy ra rủi ro như bị xâm nhập trái phép (hack) vào hệ thống của JUCHA. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát, rò rỉ Thông tin Cá nhân của Người Dùng, JUCHA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày … tháng …. năm 2022.
GIÁM ĐỐC
sign_img
KIM SANGMOOK